Warunki korzystania z usług serwerowych allegratka.pl

 • allegratka.pl to portal ogłoszeniowy prowadzony przez: DEP Sp. z o.o. (98-100 Łask, ul Kilińskiego 2, REGON: 383847060, NIP: 311639168), zwany dalej Właścicielem. W przypadku problemów z umieszczaniem lub usuwaniem ogłoszeń, prosimy o kontakt przez formularz
 • Serwer umożliwia bezpłatne publikowanie i przeszukiwanie ofert produktów, usług i innych dóbr osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Użytkownikami. Użytkownicy nie mogą ogłaszać bezpośrednio swojej działalności gospodarczej, a ogłoszenia muszą dotyczyć konkretnego przedmiotu. Na przykład, biuro nieruchomości może ogłaszać tylko konkretne nieruchomości, a autokomis – tylko określone pojazdy. Allegratka.pl nie jest katalogiem produktowym. W celu promocji firm użyj linków Google Adwords umieszczonych nad ogłoszeniami i w sekcji Usługi.

Na serwisie ogłoszeń allegratka.pl zabrania się umieszczania ogłoszeń o następującej treści:

 • Nazw stron internetowych i logo firm, dużych ilości gwiazdek, wykrzykników i podobnych znaków.
 • Ofert kuracji odchudzających.
 • Systemów marketingu sieciowego (Multilevel, MLM) i systemów prowizyjnych.
 • Ofert mailingu i innych łatwych zarobków.
 • Ofert pracy z wymogiem opłaty wstępnej.
 • Działalności gospodarczej i produktów na zamówienie (wyjątek w dziale usług).
 • Multiplikacji ogłoszeń dotyczących tych samych nowych, nieużywanych produktów.
 • Nieograniczonej ilości produktów.
 • Towaru kupionego wyłącznie w celu odsprzedaży.
 • Podróbek, kopii, imitacji.
 • Chiptuningu, powerboxów, zestawów diagnostycznych, antyradarów itp.
 • Dokumentów i kart technicznych.
 • Paliw.
 • Skupów.
 • Popytu na nieruchomości.
 • Ogłoszeń erotycznych, akcesoriów i gadżetów erotycznych.
 • Live chatów i pracy tancerek, escort girls, promotorek i hostess za granicą.
 • E-booków.
 • Pożyczek, kredytów konsumenckich i hipotecznych, windykacji długów, oddłużania.
 • Ogłoszeń w formie listy słów kluczowych.
 • Leków i suplementów diety.
 • Papierosów, e-papierosów, tytoniu, alkoholu.
 • Bitcoinów, litecoinów, minerów.
 • Kont gier.
 • Martwych zwierząt, mięsa.
 • Broni automatycznej (broń szturmowa, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe…).
 • Masek ochronnych (nie dotyczy ręcznie szytych masek, ale tych przeznaczonych do profesjonalnych potrzeb medycznych).

W przypadku ofert pracy lub pracy dorywczej wymagane są następujące informacje:

 • Nazwa firmy i przedmiot działalności.
 • Minimalne wymagania dla kandydata.
 • Charakter oferowanej pracy.

Ogłoszenia nie mogą być niewyraźne lub bezsensowne, a wszelkie niedozwolone ogłoszenia zostaną usunięte, a opłata za pozycjonowanie ogłoszenia nie będzie zwracana. Opłata w dziale Praca i Usługi podlega akceptacji administratora, a brak zgody nie podlega zwrotowi. Duplikaty ogłoszeń są zabronione, a maksymalna liczba niepozycjonowanych ogłoszeń na użytkownika wynosi 50.

 • Wszystkie usługi allegratka.pl są udostępniane użytkownikom bezpłatnie, z wyjątkiem ogłoszeń w dziale Praca i Usługi oraz dodatkowych funkcji. Dodatkowe funkcje to ponadstandardowe opcje, których aktywacja nie jest konieczna do korzystania z podstawowych funkcji portalu. Przykładem są płatności za pozycjonowanie ogłoszenia za pomocą wiadomości SMS.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w ogłoszeniach, ich niepublikowania lub usuwania, jeśli są sprzeczne z przepisami prawa Polski, regulaminem B allegratka.pl lub dobrymi obyczajami, nawet bez wcześniejszego wezwania do korekty i bez odszkodowania.
 • Właściciel ma prawo usunąć ogłoszenie, które według jego uznania nie spełnia warunków, jest umieszczone w złym dziale lub sprawia wrażenie, że ogłoszeniodawcą jest inna osoba prawna lub fizyczna. Właściciel ma również prawo usunąć ogłoszenie, jeśli tylko podejrzewa naruszenie regulaminu.
 • Umieszczone ogłoszenie będzie publikowane bezpłatnie przez 2 miesiące i zostanie automatycznie usunięte po tym okresie wraz ze wszystkimi danymi wpisanymi przez Użytkownika. Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia. Maksymalna liczba niepozycjonowanych ogłoszeń na użytkownika wynosi 50.
 • Użytkownik musi samodzielnie usunąć ogłoszenie przed upływem okresu publikacji, korzystając z hasła kontrolnego dla danego ogłoszenia.
 • Właściciel pełni rolę pośrednika między nabywcą a sprzedawcą i nie ponosi odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie danych osobowych Użytkownika znajdujących się w ogłoszeniu lub pozyskanych nielegalnie przez osobę trzecią. Użytkownik wyraża zgodę na anonimowe wykorzystanie danych rejestracyjnych i statystycznych.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników usług allegratka.pl ani za sposób korzystania przez nich z usług portalu. Nie ponosi również odpowiedzialności za nadużycie usług portalu przez użytkowników lub osoby trzecie.
 • Właściciel nie odpowiada za szkody, jakie użytkownik lub osoby trzecie mogą ponieść bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo w związku z korzystaniem z usług portalu allegratka.pl. Nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikające z niemożności korzystania z usług allegratka.pl.
 • Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za treść ogłoszenia i/lub zdjęć oraz inne pliki dołączone do ogłoszenia, które nie naruszają praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich przez ogłoszeniodawcę.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia, a ogłoszeniodawca zobowiązany jest przestrzegać warunków regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
 • Ogłoszeniodawca, dodając do ogłoszenia swoje zdjęcia, udziela administratorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć podczas publikacji ogłoszenia na portalu internetowym lub w aplikacji mobilnej oraz zgodnie z przeznaczeniem portalu i aplikacji, zgodnie z regulaminem.
 • Ogłoszeniodawca nie może dołączać do ogłoszenia zdjęć pochodzących z ogłoszeń innych sprzedawców.
 • Właściciel zobowiązuje się do minimalizacji wszelkich zagrożeń dla użytkowników allegratka.pl i osób trzecich wynikających z korzystania z usług portalu.
 • Użytkownik, naruszając warunki, może zostać zablokowany, a okres blokady zależy od wagi naruszenia i wcześniejszej aktywności na allegratka.pl.
 • Właściciel ma prawo wprowadzać zmiany w usługach portalu bez zgody użytkowników i bez wcześniejszego powiadamiania.
 • Na stronie wyświetlają się reklamy dostarczane przez agencje reklamowe osób trzecich. Firmy te mogą wykorzystywać dane użytkowników w celu wyświetlania reklam produktów i usług zgodnych z ich zainteresowaniami.
 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług można zgłaszać pod adresem biuro@dep.com.pl, a administrator rozpatrzy je w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 • Regulamin wchodzi w życie od momentu opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Przetwarzanie danych osobowych

 • Procedura przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 oraz przepisami krajowymi.
 • Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe ogłoszeniodawców i ogłoszeniobiorców w celu korzystania z usług portalu.
 • Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdyż jest niezbędne do realizacji umowy między ogłoszeniodawcą a administratorem.
 • W szczególnych przypadkach administrator może przetwarzać dane osobowe poza zakresem regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione prawnie lub służy prawnie uzasadnionym interesom administratora.
 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach z oferty portalu allegratka.pl.
 • Informacje dotyczące ogłoszeń są usuwane po pół roku, natomiast dane płatnicze są przechowywane przez trzy lata.

Stosowanie API

Korzystanie z interfejsów API portalu allegratka.pl jest możliwe wyłącznie za zgodą administratora. W przeciwnym razie aplikacje i użytkownicy korzystający z tych aplikacji mogą zostać zablokowani

© 2024 Allegratka.pl - Darmowe ogłoszenia lokalne