Connect with us

Biznes

Jak walczyć z firmą pożyczkową o zadośćuczynienie

Firma pożyczkowa to z definicji instytucja, która zajmuje się udzielaniem pożyczek, czyli firma, która udostępnia konkretną kwotę pieniędzy na rzecz pożyczkobiorcy, na ustalony czas i zaakceptowanych przez obie strony warunkach.

Co ważne, działalność firm pożyczkowych regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawę o kredycie konsumenckim.

Na polskim rynku pojawiło się coraz więcej firm pożyczkowych, nie są one w porównaniu do banków tanią opcją, lecz klient, który dostał odmowę w banku, może liczyć na uzyskanie pożyczki za pomocą tego rodzaju firm. Często zdarza się, iż umowy, które firmy pożyczkowe podpisują ze swoimi, klientami nie są do końca uczciwe. Głównym celem firm pożyczkowych jest osiągnięcie jak największego, zysku dla swojej firmy co nie zawsze jest w interesie klienta. Do takich firm trafiają głównie osoby ze słabą zdolnością kredytowa, obarczone ryzykiem.

Firmy pożyczkowe często stosują wobec swoich klientów klauzule abuzywne, które są często nazywane niedozwolonymi postanowieniami umownymi, są one zawierane między konsumentem a przedsiębiorcą, nie są one indywidualnie uzgodnione z konsumentem, i kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a także rażąco naruszają jego interesy.

Czy zatem podpisanie takiej umowy z firmą pożyczkową jest wiążące i można się przed tym bronić? Jeśli dana umowa podpisana z firmą pożyczkową zawiera w swojej treści klauzule abuzywną i konsument zwróci się do sądu z zastrzeżeniem co do ważności danej umowy, to sąd sam zazwyczaj określa, iż dany podmiot nie może się powoływać na takie postanowienie w umowie. Co ważne przy korzystaniu z usług firm pożyczkowych po wcześniejszej spłacie zobowiązania możemy się starać o zwrot kosztów poniesionych w ramach świadczenia tego typu usług, czyli tak zwanej prowizji.

Reasumując, będąc klientem firm pożyczkowych które, stosują nieuczciwe praktyki wobec konsumentów, warto walczyć o swoje prawa, i upominać się o swoje pieniądze.

zwrotyprowizji.pl

Author: admin

czytaj dalej..
Advertisement

darmowe ogłoszenia motoryzacyjne

 

Kliknij aby skomentować

Popularne