Connect with us

Audi

Biznes

Firma pod kontrolą

Photo: Shutterstock

Prowadzenie firmy, bez regularnego analizowania jej kondycji, to jak jazda samochodem bez przeglądu technicznego i… licznika. Chcąc efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, warto regularnie dokonywać szeregu analiz. Pozwala to poprawnie ocenić planowane przedsięwzięcia, a także odpowiednio ukierunkować i zaplanować przyszłość firmy.

Pamiętajmy, że podstawowe dane, obrazujące sytuację gospodarczą naszej firmy, uzyskujemy z prawidłowo prowadzonej bieżącej ewidencji. Profesjonalnie, sprawnie i przy bardzo niewielkim nakładzie – całą księgowość, w naszym imieniu, poprowadzić może wyspecjalizowana internetowa firma (czytaj wiecej w tym miejscu). Mając dostęp do odpowiednio uporządkowanych i zaksięgowanych danych, z łatwością przeprowadzimy miarodajną analizę. Opierając się na danych ewidencyjnych, zestawieniach i wynikach, możemy posłużyć się np. sprawdzoną w ekonomii techniką analizy o nazwie SWOT.

Analiza SWOT pozwala dokonać wewnętrznej analizy naszego przedsiębiorstwa, a także jego otoczenia. Dzięki niej możemy zoptymalizować strategię zarządzania naszą firmą bądź też zbudować nowy plan strategiczny. W zależności od konkretnych potrzeb, analizą taką możemy objąć całość działania firmy, jej organizację lub też określony projekt czy inwestycję, albo tylko dowolne zdarzenie z zakresu działalności naszej firmy.

Głównym celem analizy SWOT jest zdiagnozowanie aktualnej pozycji przedsiębiorstwa (zadania, projektu) oraz określenie jego perspektyw, łącznie z wyznaczeniem najlepszej strategii postępowania.

SWOT – to nazwa wywodząca się od pierwszych liter angielskich słów:

  • S – strengths – mocne strony, czyli atuty,firmy (projektu, działalności),

  • W – weaknesses – słabe strony, czyli słabe strony danej firmy, przedsięwzięcia czy działalności,

  • O – opportunities –czyli to, co stwarza nam szanse i warunki dla korzystnych zmian,

  • T – threats – czyli zagrożenia

Dwa pierwsze określenia, zwane są czynnikami wewnętrznymi, gdyż to my sami możemy oddziaływać i starać się je zmieniać. Natomiast szanse i zagrożenia – to czynniki zewnętrzne, gdyż najczęściej są one dyktowane przez obiektywne uwarunkowania gospodarcze.

W naukowej metodologii tej analizy, spotykamy rożne bardziej szczegółowe rozróżnienia. Najważniejszą jednak cechą wspólną tych analiz jest precyzyjne określenie, wydzielenie i zakwalifikowanie poszczególnych danych (cech czy warunków) do jednej z czterech powyższych grup. Tak posegregowane informacje zapisywane są w czterodzielnej macierzy strategicznej, w kolejności S i W na górze i O oraz T na dole. Wówczas lewa połowa macierzy zawiera zestawienie czynników pozytywnych (wewnętrznych – mocnych stron i zewnętrznych, szans) a strona prawa – to czynniki negatywne (słabe strony oraz zagrożenia).

W warunkach analizy mikroekonomicznej, najczęściej stosowana jest dość uproszczona forma analizy SWOT. Przybierać ona może w praktyce postać np. czterech tabel, wydzielonych czynników (słabe, mocne strony, szanse oraz zagrożenia). Pełna użyteczność techniki SWOT ujawni się dopiero wtedy, gdy poddamy cztery grupy, pozornie niezależnych czynników – analizie wzajemnych powiązań. Wówczas uzyskamy odpowiedź na szereg istotnych pytań, czyli np.:

  • Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać określoną szansę lub też zniwelować zdefiniowane zagrożenie?

  • Czy zdiagnozowana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy, albo też potęguje ryzyko związane z określonym zagrożeniem?

Możemy również przeprowadzić analizę w odwrotnym kierunku (w literaturze określa się to jako analiza SWOT/TOWS), czyli rozważać:

  • Czy dana szansa wzmacnia naszą określoną silną stronę, albo pozwala zniwelować pewną słabość?

  • Czy określone zagrożenie niweluje jakąś naszą silną stronę, czy też może uwypukla daną słabość?

Nie zapominajmy więc o analizach – zastosowanie (chociażby uproszczonej) analizy SWOT jest bardzo proste, a może przynieść ogromne korzyści biznesowe i wyciągać zaskakująco trafne wnioski.

 

czytaj dalej..
Advertisement

Bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne

 

Kliknij aby skomentować

Popularne